Εφημερίδες
Ραδιόφωνα
Τηλεοπτικοί Σταθμοί
Συνδέσεις
Αρχική   
Ε.Α.Κ > Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΗΤΕΙΑ 1973 - 1975 ΘΗΤΕΙΑ 1975 - 1977 ΘΗΤΕΙΑ 1977 - 1979
ΘΗΤΕΙΑ 1979 - 1981 ΘΗΤΕΙΑ 1981 - 1983 ΘΗΤΕΙΑ 1983 - 1985
ΘΗΤΕΙΑ 1985 - 1987 ΘΗΤΕΙΑ 1987 - 1989 ΘΗΤΕΙΑ 1989 - 1991
ΘΗΤΕΙΑ 1991 - 1993 ΘΗΤΕΙΑ 1993 - 1995 ΘΗΤΕΙΑ 1995 - 1997
ΘΗΤΕΙΑ 1997 - 1999 ΘΗΤΕΙΑ 1999 - 2001 ΘΗΤΕΙΑ 2001 - 2003
ΘΗΤΕΙΑ 2003 - 2005 ΘΗΤΕΙΑ 2005 - 2007 ΘΗΤΕΙΑ 2007 - 2009
ΘΗΤΕΙΑ 2009 - 2011 ΘΗΤΕΙΑ 2011-2014  

 

ΘΗΤΕΙΑ 1973 - 1975

Ντίνος Κωνσταντινίδης πρόεδρος

Αγησίλαος Τσιαλής αντιπρόεδρος

Λάκης Αβρααμίδης γραμματέας

Μπογός Μαχντεσιάν ταμίας

Ζαχαρίας Κυριάκου βοηθός γραμματέα

Ευάγγελος Ευαγγελίδης σύμβουλος

Ντίνος Θεοδώρου σύμβουλος

 
^πίσω
 

ΘΗΤΕΙΑ 1975 - 1977

Ντίνος Κωνσταντινίδης πρόεδρος

Ντίνος Θεοδώρου αντιπρόεδρος

Λουύκας Τερεζόπουλος γραμματέας

Μπογός Μαχντεσιάν ταμίας

Ζαχαρίας Κυριάκου βοηθός γραμματέα

Πανίκος Τίτας σύμβουλος

Λάκης Αβρααμίδης σύμβουλος

 

Η σύσταση του ΔΣ αναδιαρθρώθηκε το Νοέμβριο του 1976 ως ακολούθως:

 

Ντίνος Θεοδώρου πρόεδρος

Λούκας Τερεζόπουλος αντιπρόεδρος

Λάκης Αβρααμίδης γραμματέας

Μπογός Μαχντεσιάν ταμίας

Πανίκος Τίτας βοηθός γραμματέα

Ζαχαρίας Κυριάκου σύμβουλος

Ανδρέας Γεωργιάδης  σύμβουλος

 
^πίσω
 

ΘΗΤΕΙΑ 1977 - 1979

Ντίνος Θεοδώρου πρόεδρος

Ανδρέας Γεωργιάδης  αντιπρόεδρος

Ζαχαρίας Κυριάκου γραμματέας

Κώστας Αραβής ταμίας

Πανίκος Τίτας βοηθός γραμματέα

Λούκας Τερεζόπουλος σύμβουλος

Ανδρέας Καουρής σύμβουλος

 
^πίσω
 

ΘΗΤΕΙΑ 1979 - 1981

Ντίνος Θεοδώρου πρόεδρος

Λούκας Τερεζόπουλος αντιπρόεδρος

Ζαχαρίας Κυριάκου γραμματέας

Βάσος Γεωργίου ταμίας

Πανίκος Τίτας βοηθός γραμματέα

Λάκης Αβρααμίδης  σύμβουλος

Ανδρέας Γεωργιάδης σύμβουλος

 
^πίσω
 

ΘΗΤΕΙΑ 1981 - 1983

Ντίνος Θεοδώρου πρόεδρος

Λούκας Τερεζόπουλος αντιπρόεδρος

Δώρος Νικολάου γραμματέας

Άθως Καραγιάννης ταμίας

Πανίκος Τίτας βοηθός γραμματέα

Ανδρέας Γεωργιάδης  σύμβουλος

Άκης Φάντης σύμβουλος

 

Η σύσταση του ΔΣ αναδιαρθρώθηκε το Δεκέμβριο του 1982 ως ακολούθως:

 

Ντίνος Θεοδώρου πρόεδρος

Δώρος Νικολάου αντιπρόεδρος

Πανίκος Τίτας γραμματέας

Άθως Καραγιάννης ταμίας

Λούκας Τερεζόπουλος βοηθός γραμματέα

Ανδρέας Γεωργιάδης  σύμβουλος

Άκης Φάντης σύμβουλος

 
^πίσω
 

ΘΗΤΕΙΑ 1983 - 1985

Ντίνος Θεοδώρου πρόεδρος

Ζαχαρίας Κυριάκου αντιπρόεδρος

Πανίκος Τίτας γραμματέας

Άθως Καραγιάννης ταμίας

Λούκας Τερεζόπουλος βοηθός γραμματέα

Ανδρέας Γεωργιάδης  σύμβουλος

Άκης Φάντης σύμβουλος

 
^πίσω
 

ΘΗΤΕΙΑ 1985 - 1987

Ζαχαρίας Κυριάκου πρόεδρος

Λάκης Αβρααμίδης αντιπρόεδρος

Πανίκος Τίτας γραμματέας

Άθως Καραγιάννης ταμίας

Λούκας Τερεζόπουλος βοηθός γραμματέα

Δώρος Νικολάου  σύμβουλος

Ανδρέας Παύλου σύμβουλος

Κώστας Αραβής σύμβουλος

Σάββας Κοσιάρης σύμβουλος

 
^πίσω
 

ΘΗΤΕΙΑ 1987 - 1989

Ζαχαρίας Κυριάκου πρόεδρος

Λάκης Αβρααμίδης αντιπρόεδρος

Πανίκος Τίτας γραμματέας

Άθως Καραγιάννης ταμίας

Σάββας Κοσιάρης βοηθός γραμματέα

Νεόφυτος Γεωργίου  σύμβουλος

Ανδρέας Παύλου σύμβουλος

Χρίστος Αυλωνίτης σύμβουλος

Πάμπος Στυλιανού σύμβουλος

 
^πίσω
 

ΘΗΤΕΙΑ 1989 - 1991

Ζαχαρίας Κυριάκου πρόεδρος

Λάκης Αβρααμίδης αντιπρόεδρος

Πανίκος Τίτας γραμματέας

Νεόφυτος Γεωργίου ταμίας

Σάββας Κοσιάρης βοηθός γραμματέα

Μιχάλης Σωτηρίου  σύμβουλος

Παναγιώτης Φελλούκας σύμβουλος

Βάσος Γεωργίου σύμβουλος

Κώστας Αραβής σύμβουλος

 
^πίσω
 

ΘΗΤΕΙΑ 1991 - 1993

Ζαχαρίας Κυριάκου πρόεδρος

Ντίνος Θεοδώρου αντιπρόεδρος

Νεόφυτος Γεωργίου γραμματέας

Παναγιώτης Φελλούκας ταμίας

Σάββας Κοσιάρης βοηθός γραμματέα

Γιαννάκης Κούρας βοηθός ταμία

Μιχάλης Σωτηρίου  σύμβουλος

Δημήτρης Δημητρίου σύμβουλος

Στέλιος Παπαμωϋσέως σύμβουλος

 
^πίσω
 

ΘΗΤΕΙΑ 1993 - 1995

Ζαχαρίας Κυριάκου πρόεδρος

Σάββας Κοσιάρης αντιπρόεδρος

Νεόφυτος Γεωργίου γραμματέας

Παναγιώτης Φελλούκας ταμίας

Στέλιος Παπαμωϋσέως βοηθός γραμματέα

Παναγιώτης Μάρκου βοηθός ταμία

Μιχάλης Σωτηρίου  σύμβουλος

Δημήτρης Δημητρίου σύμβουλος

Ανδρέας Καμπανελλάρης σύμβουλος

 
^πίσω
 

ΘΗΤΕΙΑ 1995 - 1997

Ζαχαρίας Κυριάκου πρόεδρος

Σάββας Κοσιάρης αντιπρόεδρος

Νεόφυτος Γεωργίου γραμματέας

Παναγιώτης Φελλούκας ταμίας

Στέλιος Παπαμωϋσέως βοηθός γραμματέα

Ανδρέας Καμπανελλάρης βοηθός ταμία

Μιχάλης Σωτηρίου  σύμβουλος

Μιχάλης Γαβριηλίδης σύμβουλος

Λούκας Τερεζόπουλος σύμβουλος

 
^πίσω
 

ΘΗΤΕΙΑ 1997 - 1999

Ζαχαρίας Κυριάκου πρόεδρος

Σάββας Κοσιάρης αντιπρόεδρος

Νεόφυτος Γεωργίου γραμματέας

Παναγιώτης Φελλούκας ταμίας

Στέλιος Παπαμωϋσέως βοηθός γραμματέα

Ανδρέας Λαζανίτης βοηθός ταμία

Μιχάλης Σωτηρίου  σύμβουλος

Μιχάλης Γαβριηλίδης σύμβουλος

Νίκος Τσιαλής σύμβουλος

 
^πίσω
 

ΘΗΤΕΙΑ 1999 - 2001

Σάββας Κοσιάρης πρόεδρος

Μιχάλης Σωτηρίου αντιπρόεδρος

Μιχάλης Γαβριηλίδης γραμματέας

Παναγιώτης Φελλούκας ταμίας

Ανδρέας Καμπανελλάρης βοηθός γραμματέα

Νίκος Τσιαλής βοηθός ταμία

Δημήτρης Δημητρίου  σύμβουλος

Ντίνος Φοινικαρίδης σύμβουλος

Στέλιος Παπαμωϋσέως σύμβουλος

 
^πίσω
 

ΘΗΤΕΙΑ 2001 - 2003

Παναγιώτης Φελλούκας πρόεδρος

Δημήτρης Δημητρίου αντιπρόεδρος

Μιχάλης Γαβριηλίδης γραμματέας

Νίκος Νικολάου ταμίας

Νίκος Τσιαλής βοηθός γραμματέα

Στέλιος Παπαμωϋσέως βοηθός ταμία

Μιχάλης Παπαγεωργίου  σύμβουλος

Ντίνος Φοινικαρίδης σύμβουλος

Κώστας Αραβής σύμβουλος

 
^πίσω
 

ΘΗΤΕΙΑ 2003 - 2005

Παναγιώτης Φελλούκας πρόεδρος

Δημήτρης Δημητρίου αντιπρόεδρος

Μιχάλης Γαβριηλίδης γραμματέας

Στέλιος Παπαμωϋσέως ταμίας

Ντίνος Φοινικαρίδης βοηθός γραμματέα

Πανίκος Θεοδοσίου βοηθός ταμία

Πέτρος Παπαγιώργης βοηθός ταμία

Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής σύμβουλος

Νίκος Τσιαλής  σύμβουλος

 
^πίσω
 
ΘΗΤΕΙΑ 2005-2007
Παναγιώτης Φελλούκας πρόεδρος
Δημήτρης Δημητρίου αντιπρόεδρος
Μιχάλης Γαβριηλίδης γραμματέας
Ντίνος Φοινικαρίδης βοηθός γραμματέα
Πανίκος Θεοδοσίου ταμίας
Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής βοηθός ταμίας
Ανδρέας Πογιατζιής σύμβουλος
Νίκος Τσιαλής σύμβουλος
 
^πίσω
 
ΘΗΤΕΙΑ 2007-2009
Παναγιώτης Φελλούκας πρόεδρος
Δημήτρης Δημητρίου αντιπρόεδρος
Μιχάλης Γαβριηλίδης γραμματέας
Ντίνος Φοινικαρίδης βοηθός γραμματέα
Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής ταμίας
Πανίκος Θεοδοσίου βοηθός ταμίας
Ανδρέας Πογιατζιής σύμβουλος
Πλουτής Αβραάμ σύμβουλος
Νίκος Τσιαλής σύμβουλος
 
^πίσω
ΘΗΤΕΙΑ 2009-2011
Πρόεδρος: Παναγιώτης Φελλούκας,
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Δημητρίου
Γραμματέας: Μιχάλης Γαβριηλίδης
Ταμίας: Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής
Βοηθός Γραμματέας: Ντίνος Φοινικαρίδης
Βοηθός Ταμίας: Πλουτής Αβραάμ
Σύμβουλοι:
Πανίκος Κωνσταντίνου
Ανδρέας Πογιατζής
Νίκος Τσιαλής
 
^πίσω
ΘΗΤΕΙΑ 2011-2014
Πρόεδρος: Παναγιώτης Φελλούκας
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Δημητρίου
Γενικός Γραμματέας: Μιχάλης Γαβριηλίδης
Ταμίας: Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής
Βοηθός γραμματέα: Πανίκος Κωνσταντίνου
Βοηθός ταμία: Ανδρέας Βιολάρης
Μέλη: Ανδρέας Πογιατζής, Κωνσταντίνος Σκαμπύλης, Νίκος Τσιαλής
 

 

Designed and Developed by NETinfo Services Ltd